Çap
шаблон интернет магазина joomla
Бесплатные шаблоны Joomla

Naxcivan tarixi

Sərlövhə: Naxçıvan Tarixi I
Nəşr ili: 2013
Nəşr yeri: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 452
Qısa məlumat: "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin I cildində arxeoloji mənbələr və yazılı abidələr əsasında Naxçıvan ərazisində ibtidai insan cəmiyyətinin mərhələləri, ilkin sinifli cəmiyyətin meydana gəlməsi, Naxçıvanın sosial-iqtisadi həyatı, mədəniyyəti, etnik təkibi və s. məsələlər geniş şərh olunmuşdur. Həmçinin kitabda Naxçıvanın orta əsrlər tarixinin XVIII əsrin 40-ci illərinədək olan dövrü tədqiq edilmişdir.
Oxu  
 Naxçıvan tarixi I cild

 

 

 

 

  

  

Naxcivan tarixi

Sərlövhə: Naxçıvan Tarixi II
Nəşr ili:  2014
Nəşr yeri: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 528
Qısa məlumat:  "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin II cildi XVIII əsrin ortalarından başlayaraq XX əsrin 30-cu illərinin sonunadək olan iki əsrlik bir dövrü əhatə edir. Kitabda Naxçıvan xanlığının əmələ gəlməsi, onun xarici dövlətlər və qonşu xanlıqlarla münasibəti, çar Rusiyasının Naxçıvan xanlığını ilhaq etməsi, Naxçıvanın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatı və mədəniyyət tarixi qeyd olunmuşdur.
Oxu Naxçıvan tarixi II cild

 

 

 

 

 

 

 

Naxcivan tarixi

Sərlövhə: Naxçıvan Tarixi III
Nəşr ili:  2015
Nəşr yeri: Naxçıvan,"Əcəmi"
Səhifə Sayı: 560
Qısa məlumat: "Naxçıvan tarixi" çoxcildliyinin III cildi Naxçıvanın 1941-ci ilin iyun ayından 2015-ci ilədək olan mürəkkəb, ziddiyyətli, lakin əhəmiyyətli tarixi dövrünü əhatə edir. Həmçinin ötən əsrin 80-cı illərinin sonlarında başlanan milli oyanış, demokratik hərəkat, erməni təcavüzü, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı, Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, Naxçıvanın blokadadan çıxarılması və müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi kimi məsələlərdən bəhs olunur.
Oxu Naxçıvan tarixi III cild

 

 

 

 

 

www.naxcivantv.az