“Əsl xoşbəxt həkimlər ümumi ideallar naminə özünü tibb elminə həsr edənlər və başqasının xoşbəxtliyi ilə xoşbəxt olanlardır”.

Görkəmli cərrah Nikolay Piroqovun bu kəlamını xatırlayarkən Əqil Mehdiyevi anmamaq mümkün deyil. Fədakar əməyi ilə xalqın rəğbətini, hörmətini qazanan, hər zaman böyük məhəbbət və minnətdarlıqla xatırlanan tanınmış həkim, ictimai xadim Əqil Mehdiyev 1920-ci ildə Naxçıvan qəzasının Nehrəm kəndində dünyaya göz açıb. Onun həyat yolu çox çətin və şərəfli olub. Orta təhsilinə Nehrəm kənd məktəbində başlayan Əqil Mehdiyev daha sonra təhsilinə Bakı şəhərindəki 18 nömrəli orta məktəbdə davam edib. Bakıda onun müəllimlərindən biri böyük şairimiz, nakam ömürlü Mikayıl Müşviq olub. Orta təhsilini 1938-ci ildə Naxçıvan şəhərindəki 1 nömrəli orta məktəbdə başa vurub. 1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olunan səhiyyə fədaisi İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə əlaqədar təhsilini yarımçıq saxlamaq məcburiyyətində qalıb və müharibəyə yollanıb.

“Şərq qapısı” qəzetinin 1975-ci il 31 yanvar tarixli nömrəsindəki “Həssas qəlb” adlı məqalədə Əqil Mehdiyevin təhsili ilə bağlı dediklərini oxuduqca bir daha aydın olur ki, gələcəkdə yüzlərlə insana sağlamlıq  bəxş edəcək bu böyük insan sevdiyi ixtisası öyrənmək üçün enişli-yoxuşlu yollardan keçməli olub. Məqalədə yazılır: “Əqil müəllim danışdıqca ömür xatirələri dilə gəldi. Onun dediklərindən: “1940-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstituna daxil olaraq seçdiyim ixtisasa təzəcə yiyələnirdim ki, müharibə başlandı. Tələbəlik həyatım yarımçıq qaldı. Müharibə çiçəklənməkdə olan arzularımın qarşısına sədd çəkdi...”  Lakin oxumaq arzusu onun ürəyində qalmır. 1947-ci ildə Əqil Mehdiyev Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun qiyabi şöbəsinə qəbul olunur və həmin institutu müvəffəqiyyətlə başa vurur. 1943-1955-ci illərdə Nehrəmdə müəllim və məktəb direktoru vəzifəsində çalışır.  İşlədiyi müddətdə işgüzarlığı, qayğıkeşliyi, prinsipiallığı ilə tanınan Əqil müəllim həkim olmaq istəyindən əlçəkmir. Təbii ki, yenidən Tibb İnstitutunda təhsil almaq insandan qətiyyət, cəsarət, iradə tələb edir. Amma o bunu da bacarır. Xəyalını amala çevirən Əqil Mehdiyev istəyinə nail olur və beləliklə 1953-cü ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olunur. Təhsil almaqla bərabər, institutun kitabxanasında işləyən Əqil Mehdiyev İnstitutu bitirəndə 39 yaşı olur. Ali məktəbi bitirdikdən sonra 1959-cu ildə Babək rayonunun Qahab kənd xəstəxanasına baş həkim kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. 1960-cı ilin oktyabr ayından isə Nehrəm kənd xəstəxanasının baş həkimi təyin olunur və 1973-cü ilədək həmin vəzifədə çalışır. O vaxtlar Nehrəm xəstəxanası nəinki Naxçıvan MSSR-də, həmçinin Azərbaycanda da nümunəvi tibb ocaqlarından biri sayılırdı.

“Şərq qapısı” qəzetinin 1962-cı il 26 aprel tarixli nömrəsindəki “Sağ ol, Əqil!” başlıqlı təşəkkür dolu yazıda oxuyuruq: “...Ağır vəziyyətdə müalicəyə gətirilmiş gənc ana Rübabə Xəlilovanın sağalıb xəstəxanadan çıxması hamımızı sevindirdi. O öz körpəsini sevinclə bağrına basdı, fərəhdən gözləri yaşardı. Sənə və xəstəxanının bütün kollektivinə dönə-dönə təşəkkür etdi. İndi “Kommunizm” kolxozunda kimdən səni soruşsan deyər: – Sağ olsun Əqili! Sənin şəfalı əllərin çoxlarını yenidən həyata qaytarmışdır…” “Şərq qapısı” qəzetinin digər bir nömrəsində – 1975-ci il 31 yanvar tarixli “Həssas qəlb” adı ilə dərc olunan məqalə isə Əqil həkimin əsl səhiyyə fədaisi olduğunu bir daha sübut edir: “İlk tibbi fəaliyyətə Qahab kəndində başlayan Əqil Mehdiyev bir ildən sonra Nehrəmə dəyişdirilir. Doğma kəndlərindəki tibb məntəqəsində işə başlayan Əqil Mehdiyev orada ilk növbədə səhiyyə mədəniyyətinin yüksəltməyi qarşısına qoyur. Məntəqə uçuq-sökük bir binada yerləşirdi. Tavan-döşəməsi yararsız olan otağa 6 çarpayı güclə sığırdı. Xidmət işindən isə danışmağa gəlməzdi. Baş həkim işgüzarlıqla işə girişdi. Məntəqəni 15 çarpayılıq xəstəxanaya çevirdi. Lakin bununla da kifayətlənmədi. O kənddə 50 çarpayılıq nümunəvi xəstəxana açılmasına nail oldu. Kənddə səhiyyə mədəniyyətini yüksəltdi. Bu sahədə həkimlərdən S. Novruzov, Ə. Axundov, K. İsmayılov və başqaları, həmçinin kənd camaatı fəallıq göstərdilər”.

Yüksək təşkilatçılıq bacarığını nəzərə alaraq Əqil Mehdiyev muxtar respublikada ən böyük səhiyyə ocağına – Nəriman Nərimanov adına Naxçıvan Respublika Xəstəxanasına (indiki Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası) baş həkim təyin edilir, özü də elə bir vaxtda ki, baxımsızlıq və laqeydlik ucbatından bu tibb ocağı çox pis vəziyyətdə idi. Əqil müəllim baş həkim kimi fəaliyyətə başlaması ilə burada qısa müddətdə əsaslı dönüş yaradır. Binanın zirzəmisi çirkabdan təmizlənir, palatalar əsaslı təmir edilir. Çarpayıların sayı artırılır. Travmatologiya, urologiya və reanimasiya şöbələri təşkil edilir. Gənc həkim və tibb işçilərinin fəaliyyəti üçün geniş imkan yaradılır. Baş həkim işlədiyi 11 ildə respublika xəstəxanası tanınmaz dərəcədə dəyişir. Tibb sahəsində danılmaz xidmətləri olan səhiyyə təşkilatçısı Əqil Mehdiyev “Naxçıvan MSSR-in Əməkdar həkimi” fəxri adına layiq görülür.

İşgüzar, yorulmaz fəaliyyəti ilə hər zaman xalqı üçün xidmət edən səhiyyə fədaisi təəssüf  ki, heç bir səbəb olmadan, yeni rəhbərliyin tapşırığı ilə 1984-cü ildə baş həkim vəzifəsindən azad edilir. O, bu ədalətsizliyi soyuqqanlılıqla, təmkinlə qarşılayır və yenə Nehrəm kənd sahə xəstəxanasına qayıdır. Həmin dövrdə sıravi həkim işləyir, ağsaqqallıq missiyasını şərəflə yerinə yetirir. Kəndin bir çox sosial problemləri məhz onun qayğısı, diqqəti və təşkilatçılığı sayəsində həll olunur.

Və nəhayət haqq yerini tapır. Azərbaycan müstəqilliyə, demokratiyaya qovuşur. Xalqın təkidi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra sular durulur, fəlakətdə olan ölkə azadlığa çıxır, siyasi sabitlik yaranır. Beləliklə, incidilmiş, mənən sarsıdılmış xalqın ehtiyac duyduğu insanlar yenidən cəmiyyətə gərəkli olurlar. Əqil Mehdiyev də 1993-cü ilin noyabrında ikinci dəfə Naxçıvan Respublika xəstəxanasına baş həkim təyin edilir. Səmərəli və işgüzar fəaliyyəti yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti nəzərə alınaraq o, 1995-ci ilin iyun ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının səhiyyə naziri vəzifəsinə təyin olunur. 2004-cü ilin iyul ayınadək həmin vəzifədə layiqincə çalışır. Əqil həkimin nazir işlədiyi bu illərdə səhiyyə sistemində ciddi dönüş yaranır.

Daha sonra o, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə deputat seçilir. 1997-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədri, 2002-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurası sədrinin müavini təyin olunur. Əqil Mehdiyevin əməyi dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək qiymətləndirilib. O, “Qafqazın müdafiəsinə görə”, “1941-1945-ci illərdə əmək rəşadətlərinə görə”, “Əməkdə fərqlənməyə görə” medalları, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin fəxri fərmanı, “Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı ilə təltif olunub. Bu fədakar təbib “Azərbaycan SSR-in Əməkdar həkimi” fəxri adlarına layiq görülüb.

Yorulmaz səhiyyə fədaisinin fəaliyyətinə ən yüksək qiyməti ümummilli liderimiz Heydər Əliyev verib. Dahi rəhbərin fərmanı ilə Əqil Mehdiyev 2001-ci ildə “Şöhrət” ordeni, 2003-cü ildə isə ölkənin yüksək mükafatı olan “İstiqlal” ordeni ilə təltif olunub. Bu il tanınmış həkim və ictimai xadimin anadan olmasından 100 il ötür. Ömrünün 50 ildən çoxunu səhiyyə təşkilatçısı və həkim kimi muxtar respublika səhiyyəsinin inkişafına həsr edən Əqil Mehdiyevin əməyi bu gün də öz layiqli qiymətini aldı. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov 2020-ci il sentyabrın 17-də Əqil Mehdiyevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən “Əqil Mehdiyevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilib.

Bu mühüm dövlət sənədi cəfakeşliyin, fədakarlığın, zəngin ömrün, nümunəvi həyatın və enişli-yoxuşlu illərin halal qiyməti, eyni zamanda, dövlətimizin digər sahələrdə olduğu kimi, milli səhiyyəmizin də inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan şəxslərin fəaliyyətinə verilən yüksək dəyər, muxtar respublikamızın zəngin səhiyyə ənənələrinin yaşadılması və inkişafına böyük qayğıdır.

Gülcamal Tahirova

HÜQUQ GUŞƏSİ

HÜQUQ GÜŞESİ

Bölmənin digər xəbərləri

Geriyə İrəli

Erməni əsir: “Erməni xalqına müraciət edirəm: Bizə məxsus olmayan torpağa görə döyüşmək lazım deyil” - VİDEO

23-10-2020-14-00 Xəbərlər

Erməni əsir: “Erməni xalqına müraciət edirəm: Bizə məxsus olmayan torpağa görə döyüşmək lazım deyil” - VİDEO

“Mən erməni xalqına müraciət edirəm. Qardaşlar və bacılar, bizə məxsus olmayan t...

Ordumuza təslim olan mayor erməni xalqına müraciət edib: “Uşaqlarımızı Azərbaycan ərazisində döyüşməyə buraxmayın” - VİDEO

23-10-2020-13-53 Xəbərlər

Ordumuza təslim olan mayor erməni xalqına müraciət edib: “Uşaqlarımızı Azərbaycan ərazisində döyüşməyə buraxmayın” - VİDEO

Döyüşlərdə Azərbaycan Ordusuna təslim olan erməni əsir xalqına müraciət edib.

Kürd əsilli muzdluların Ermənistan tərəfdə döyüşdüyü təsdiqlənib - VİDEO

23-10-2020-13-50 Xəbərlər

Kürd əsilli muzdluların Ermənistan tərəfdə döyüşdüyü təsdiqlənib - VİDEO

Erməni əsir kürd əsilli muzdluların Ermənistan tərəfdə döyüşdüyünü etiraf edib. ...

Erməni deputatın qardaşı da məhv edildi

23-10-2020-12-57 Xəbərlər

Erməni deputatın qardaşı da məhv edildi

Ermənistan parlamentinin hakim “Mənim addımım” fraksiyasının deputatı Vaqarşak A...

Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib

23-10-2020-12-17 Xəbərlər

Ermənistana məxsus daha bir PUA məhv edilib

Oktyabrın 23-də saat 12.00 radələrində Ağcabədi rayonu istiqamətində uçuş keçirm...

“Naxçıvanın publisistik xəritəsi” və “Yaratmaq amalı” dərs vəsaitlərinin təqdimatı olub

23-10-2020-12-06 Xəbərlər

“Naxçıvanın publisistik xəritəsi” və “Yaratmaq amalı” dərs vəsaitlərinin təqdimatı olub

Naxçıvan Dövlət Universitetində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrini...

Düşmənin 4 PUA-sı zərərsizləşdirilib

23-10-2020-11-18 Xəbərlər

Düşmənin 4 PUA-sı zərərsizləşdirilib

Oktyabrın 23-ü saat 03.00-dan 09.00-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 2 ...

Ermənistanın keçmiş deputatı Dağlıq Qarabağda ölüb

23-10-2020-11-12 Xəbərlər

Ermənistanın keçmiş deputatı Dağlıq Qarabağda ölüb

Ermənistan parlamentinin sabiq deputatı David Matevosyan Dağlıq Qarabağ münaqişə...

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini və infrastrukturu atəşə tutmur

23-10-2020-10-46 Xəbərlər

Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan Ordusu mülki əhalini və infrastrukturu atəşə tutmur

Dağlıq Qarabağ ərazisindəki Ağdərə, Xocavənd və Qırmızı Bazar yaşayış məntəqələr...

Müdafiə Nazirliyi: düşmən fərarilik edərək mövqeləri tərk edir

23-10-2020-08-40 Xəbərlər

Müdafiə Nazirliyi: düşmən fərarilik edərək mövqeləri tərk edir

Oktyabrın 22-si gün ərzində və 23-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə, Füzuli-Hadrut-C...

Erməni əsgərlər müharibəyə getməkdənsə, COVID-19 testinin “müsbət” nəticəsini pulla almağa üstünlük verirlər

22-10-2020-17-33 Xəbərlər

Erməni əsgərlər müharibəyə getməkdənsə, COVID-19 testinin “müsbət” nəticəsini pulla almağa üstünlük verirlər

Son günlərdə Ermənistanda COVID-19-a yoluxma hallarının sayı kəskin şəkildə artı...

Düşmənin ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının videogörüntüsü - VİDEO

22-10-2020-15-40 Xəbərlər

Düşmənin ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının videogörüntüsü - VİDEO

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin ələ keçirilən növbəti hərbi texnikalarının...

Naxçıvan nümayəndəliyinin rəhbəri Pakistan səfiri ilə görüşüb

22-10-2020-15-31 Xəbərlər

Naxçıvan nümayəndəliyinin rəhbəri Pakistan səfiri ilə görüşüb

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Bakı şəhərində Naxçıvan Muxtar Re...

Putin Paşinyanı ələ salıb...

22-10-2020-14-59 Xəbərlər

Putin Paşinyanı ələ salıb...

Erməni komandirlər isə İrəvanı təslim olmağa çağırır.

Müdafiə Nazirliyi: Erməni hərbçilər döyüşlərdə iştirakdan imtina edirlər

22-10-2020-12-23 Xəbərlər

Müdafiə Nazirliyi: Erməni hərbçilər döyüşlərdə iştirakdan imtina edirlər

Son günlər cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ağır zərbələr alan Ermənistan sila...

Ermənistan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini hədəfə alıb, yaralanan var

22-10-2020-12-16 Xəbərlər

Ermənistan Oğuz-Qəbələ-Bakı su kəmərini hədəfə alıb, yaralanan var

Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququn norma və prinsip...

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “İti qovan” Pilotsuz Uçuş Aparatlarının seriyalı istehsalını davam etdirir

22-10-2020-10-14 Xəbərlər

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi “İti qovan” Pilotsuz Uçuş Aparatlarının seriyalı istehsalını davam etdirir

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə 2005-ci ildə yara...

Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur

22-10-2020-10-00 Xəbərlər

Müdafiə Nazirliyi: Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur

Oktyabrın 22-də səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməl...

Ermənistan Qəbələ və Kürdəmirə ballistik raketlər atıb

22-10-2020-09-43 Xəbərlər

Ermənistan Qəbələ və Kürdəmirə ballistik raketlər atıb

Oktyabrın 22-də səhər saat 09.00 radələrində Ermənistan ərazisindən Qəbələ və Kü...

Müdafiə Nazirliyi: Düşmən mövqelərimizi atəşə tutur

22-10-2020-09-42 Xəbərlər

Müdafiə Nazirliyi: Düşmən mövqelərimizi atəşə tutur

Oktyabrın 22-də saat 09.15-dən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olu...

Düşmən ordusunda könüllülər atəş mövqelərini tərk edərək qaçıb

22-10-2020-08-59 Xəbərlər

Düşmən ordusunda könüllülər atəş mövqelərini tərk edərək qaçıb

Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində mövqe tutan 155-...

Ermənilərin yüksək rütbəli hərbçiləri məhv edilib

22-10-2020-08-50 Xəbərlər

Ermənilərin yüksək rütbəli hərbçiləri məhv edilib

Ağdərə istiqamətində yerləşən 5-ci dağatıcı alayın müdafiə sahəsinə endirilən ar...

Cəbhədə son vəziyyət: Düşmən vacib yüksəklik və mövqelərdən geri çəkilib

22-10-2020-08-46 Xəbərlər

Cəbhədə son vəziyyət: Düşmən vacib yüksəklik və mövqelərdən geri çəkilib

Oktyabrın 21-i gün ərzində və 22-nə keçən gecə cəbhənin Ağdərə-Ağdam, Füzuli-Cəb...

Düşmən öldürülən daha 62 əsgərinin adını açıqlayıb

21-10-2020-18-20 Xəbərlər

Düşmən öldürülən daha 62 əsgərinin adını açıqlayıb

Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi döyüşlərdə öldürülən hərbçilərin növbəti hissəsin...

Ermənistana məxsus daha 3 PUA məhv edilib

21-10-2020-16-23 Xəbərlər

Ermənistana məxsus daha 3 PUA məhv edilib

Oktyabrın 21-i saat 12:55-dən 13:30-dək Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus da...

Düşmənin məhv edilən növbəti hərbi texnikaları - VİDEO

21-10-2020-14-38 Xəbərlər

Düşmənin məhv edilən növbəti hərbi texnikaları - VİDEO

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi düşmənin döyüş meydanında atıb-qaçdığı, həmçinin bö...

Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ölkəmizin mineral resurs istehsalını və ixracını artıracaq – Təhlil

21-10-2020-14-21 Xəbərlər

Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ölkəmizin mineral resurs istehsalını və ixracını artıracaq – Təhlil

Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonuna daxil olan Zəngilan rayonu iqtisadi və coğrafi ...

Gülnarə xalanın qapısını xəcalətlə döyməyin hayqırtısı

21-10-2020-13-42 Xəbərlər

Gülnarə xalanın qapısını xəcalətlə döyməyin hayqırtısı

Mən bu gün hisslərin sözlərlə ifadə edilə bilmədiyi bir ruh halındayam. Sözlər n...

Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib

21-10-2020-12-49 Xəbərlər

Ermənistanın növbəti PUA-sı məhv edilib

Oktyabrın 21-də saat 12.00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növ...

Hərbi komandiri də daxil olmaqla Ermənistanın daha 4 zabiti məhv edildi

21-10-2020-11-42 Xəbərlər

Hərbi komandiri də daxil olmaqla Ermənistanın daha 4 zabiti məhv edildi

Azərbaycan Ordusunun torpaqların işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı ə...