Naxcivan abideleri enklopediyasi

Sərlövhə: Naxçıvan abidələri ensiklopediyası
Nəşr ili: 2008
Nəşr yeri: Naxçıvan
Səhifə Sayı: 521
Qısa məlumat: Kitabda Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan dünya və ölkə əhəmiyyətli tarixi, arxeoloji, mədəniyyət, memarlıq, təbiət abidələrindən, körpü, qala, ziyarətgah və yaşayış yerlərindən bəhs olunur. Ensiklopediyada 600-ə yaxın məqalə dərc edilmiş, 806 şəkil, 21 sxem, 5 xəritə, maddi-mədəniyyət nümunələrinin şəkilləri, şərti işarələr və ixtisarlar verilmişdir.
   
Oxu Naxçıvan abidələri ensiklopediyası