Eynəli bəy Sultanov

1910-cu ildə “Zaqafqaziya” qəzetində çap olunmuş “Azərbaycan ziyalıları haqqında” məqaləsindən:

Sadə həyat tərzi ilə fərqlənən Azərbaycan xalqı zəkalıdır, hər şeyə qadir və şəndir. Eyni zamanda məğrurdur. Əgər onun ehtirası oyanarsa, intiqam alan və barışmazdır. Xalq psixologiyasını öyrənin. Unutmayın ki, xalqın ürəyi həssasdır. Başlıca bir şey var: xalqını sevsən, xalq da səni sevər.