Eynəli bəy Sultanov

       Bir qrup müsəlmana

Bu ifşaedici sözlərlə sizə, zülmət xidmətçilərinə, ətalət tərəfdarlarına müraciət edirəm!

  Kim sizi məcbur edir ki, həqiqəti nədə ifadə edilirsə-edilsin, hansı şəkildə olursa-olsun inkar edəsiniz?

  Bu həqiqəti ifadə edən qardaşamı nifrət, yoxsa həqiqətin özünəmi tam antipartiya bəsləyirsən?

     Axı şəxsiyyətini müdafiə etdiyimiz ata-babalarımız sizə bunu öyrətməmişdilər, axı tövbə etdiyiniz din də bunu tələb etmir...

     Həqiqətən yeni xidmətçilər, azadlıq uğrunda daha cəsur döyüşçülər ortaya çıxacaqdır, tarix isə sizin haqqınızda öz qəti hökmünü verəcəkdir!