Eynəli bəy Sultanov      

   Ziyalı dostuma     

Dostum səndən xahiş edirəm ki, xalqı nadanlığın zülmətlərindən çıxarmalı olan ən yaxşı xalq nümunələrinə təhqirlər yağdırmaqdan əl çək!

 Bizim gəncliyimizi, bizim arzularımızı, bizim yüksək səylərimizi xatırla! Özünü xalqın lənətinə məruz qoyma. İnan ki, ideallarımıza nail olacağımız vaxt yaxındır.