Eynəli bəy Sultanov

“Zaqafqaziya” qəzetində dərc olunan  “Müsəlmanlar arasında ifşaedici məktublar” silsilə məqalələrindən:

                                                   Bir nəfər xana

Öz meyllərini cilovla, divanə!

 Xatırla ki, hər insan arzusunun hüdudu var.

 Hamı tərəfindən sənə göstərilən ehtiram sənin üçün bəs deyilmi? Daha sənə nə lazımdır?

  Sən yaltaq və təkəbbürlü insanların əlində miskin bir silahsan! Ayıl, düşüncəsiz hesab etdiyin xalqın pak qəlbinin əzəməti qarşısında diz çök, öz beynindən cinayətkar fikirlərini həmişəlik çıxarıb at!...