Naxçıvan Teleradiosunda aşağıdakı redaksiyalar fəaliyyət göstərir

 

Televiziya üzrə

Radio üzrə

 

-PROQRAM DİREKSİYASI

 

-XƏBƏRLƏR  REDAKSİYASI

 

-EFİRƏ BURAXILIŞ VƏ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ DİREKSİYASI

 

-İCTİMAİ-SİYASİ VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

 

-XƏBƏRLƏR REDAKSİYASI

 

-ƏDƏBİ-BƏDİİ VƏ PUBLİSİSTİK VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

 

-İCTİMAİ-SİYASİ MƏSƏLƏLƏR REDAKSİYASI

 

-SƏHƏR VERİLİŞLƏRİ REDAKSİYASI

 

-TƏHSİL VƏ SOSİAL MƏSƏLƏLƏR REDAKSİYASI

 

 

 

-ƏDƏBİ-BƏDİİ VERİLİŞLƏR REDAKSİYASI

  

 

 

-MÜƏLLİF PROQRAMLARI VƏ XÜSUSİ LAYİHƏLƏR  REDAKSİYASI

 

 

 

-SƏNƏDLİ FİLMLƏR VƏ DUBLYAJ REDAKSİYASI

 

 

 

-İNCƏSƏNƏT VƏ MUSİQİ VERİLİŞLƏRİ REDAKSİYASI

  

 

 

-UŞAQ, GƏNCLƏR VƏ İDMAN REDAKSİYASI

  

 

 

-SƏHƏR VERİLİŞLƏRİ REDAKSİYASI

 

 

 

-İNFORMASİYA  TƏMİNATI  VƏ SAYTLARLA  İŞ  REDAKSİYASI